Reference

natisni
REFERENCE PODJETJA TIMEX AH d.o.o. NOVA GORICA V OBDOBJU 1996-2007


Glavna dejavnost podjetja TIMEX AH d.o.o. so predvsem montaže vseh vrst instalacij ter proizvodnja jeklenih kotlov za centralno ogrevanje, vzporedno s tem pa imamo trgovino z instalacijskimi materiali.

Podjetje je prisotno na trgu že deset let in v tem času so bile izvedene montaže, večinoma plinske , večjih objektov in v individualnih stanovanjih in hišah.

 • Izdelava instalacij centralnega ogrevanja in kotlovnice na Trgovski in ekonomski šoli v Novi Gorici.
 • Izdelava instalacij centralnega ogrevanja in kotlovnice na Gimnaziji v Novi Gorici.
 • Izdelava plinske instalacije v kotlarni podjetja Elektro Gorica na Rejčevi.
 • Montaža atmosferskega plinskega kotla s pripadajočim razvodom v kotlarni Presta Gorica Nova Gorica.
 • Izdelava plinske kotlarne v Zavodu za zdravstveno varstvo na Pristavi v Novi Gorici.
 • Izdelava nove kotlovnice na zemeljski plin v osnovni šoli  F.Erjavca v Novi Gorici.
 • Izdelava nove kotlovnice na zemeljski plin in sanacija centralnega ogrevanja na Komunali v Novi Gorici.
 • Izdelava nove kotlovnice na zemeljski plin na Cestnem podjetju v Novi v Novi Gorici.
 • Izdelava plinske instalacije na zemeljski plin na Pecivu Nova Gorica.
 • Izdelava plinske instalacije na zemeljski plin in izvedba konvektorskega centralnega ogrevanja in hlajenja na objektu Glasmik d.o.o. v Novi Gorici.
 • Izvedba talnega ogrevanja in hlajenja skupaj s kotlovnico na objektu MI Lesnina v Novi Gorici.
 • Izvedba strojnih instalacij na objektu HIT Hotel Sabotin v Solkanu.
 • Izvedba plinske instalacije in izvedba stropnega ogrevanja s sevali v salonu Meblo v Novi Gorici.
 • Izdelava plinske instalacije na objektu Zdravstveni dom Meblo v Novi Gorici.
 • Izvedba konvektorskega ogrevanja in hlajenja na objektu Daimond v Novi Gorici.
 • Izdelava plinske instalacije na zemeljski plin in izvedba konvektorskega centralnega ogrevanja in hlajenja na objektu Final d.d. v Novi Gorici.
 • Izvedba ogrevanja in prezračevanja na Krekovi banki v Novi Gorici.
 • Izvedba talnega ogrevanja ter ohlajevanja vključno z izvedbo kotlarne na objektu SAOP računalništvo v Šempetru.
 • Izvedba ogrevanja in hlajenja na Upravni stavbi Kuriva d.d. Trgovina Nova Gorica.
 • Izvedba ogrevanja in hlajenja na objektu Kmetijska zadruga Tolmin – samopostrežna trgovina.
 • Izvdba strojnih instalacij ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, notranjega vodovoda in požarne instalacije ter plinske instalacije na objektu HIT hotel Sabotin.
 • Izvedba strojnih instalacij hlajenja na upravni stavbi ABK INT d.d. Šempeter pri Gorici.
 • Izvedba strojnih instalacij na večstanovanjski objekt na Streliški ulici v Novi Gorici.
 • Izvedba strojnih instalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja na objektu Pošta Miren.
 • Izvedba strojnih in elektro instalacij za konvektorsko ogrevanje rastlinjaka na objektu Komunala d.d. Nova Gorica.
 • Izvedba strojnih instalacij plinskega ogrevanja na večstanovanjskem objektu Pod gradom v Kromberku pri Novi Gorici.
 • Izvedba strojnih instalacij na objektu Roto Lož
 • Prenova pisarn Kovinoplasika Lož
 • Banka Koper Posl.enota Ilirska Bistrica
 • Izdelava hlajenja proizvodne hale na objektu TT Okroglica
 • Kotlarno Casino Portorož –Lipica
 • Izdelava strojnih instalacij na objektu OŠ Šempas
 • Izdelava strojnih instalacij na stanovanjskem objektu GRČNA
 • Izdelava strojnih instalacij v skladišču Kovinoplastika Lož
 • Izdelava strojnih instalacij na objektu Specialistična ambulanta medicine dela, prometa, športa v Šempetru
 • Izdelava strojnih instalacij na objektu Trgovina Mercator v Vipavi
 • Izdelava strojnih instalacij na objektu Skladišče Mercator v Šempetru
 • Izdelava stronjih instalacij na objektu Nova oprema v Vipavi
 • Izdelava strojnih instalacij na objektu OŠ Hruševlje v Postojni
 • Izdelava strojnih instalacij na objektu blok Final
 • Izvedba strojnih instalacij na objektu Center sodobne glasbe v Šmartnem (Goriška Brda)
 • Upravna stavba Primorje d.d.
 • Pipistrel


Izvedena so bila tudi večja ali manjša dela izven naše občine ali pa smo dobivali kotle in nudili pomoč drugim izvajalcem pri montažah atmosferskih plinskih kotlov v velikih kotlernah nad 800 kW:

 • Kotlarna za naselje v Laškem
 • Kotlarna športnega centra v Portorožu
 • Kotlarna Doma starejših občanov v Ajdovščini
 • Kotlarna Doma starejših občanov v Novem Mestu
 • Kotlarna v Luki Koper
 • Kotlarna otroškega vrtca v Postojni
 • Kotlarna v osnovni šoli v Zagorju
 • Kotlarna v osnovni šoli v Šentjurju
 • Kotlarna v Hotel Jama v Postojni
 • Kotlarna Osnovne šole Hruševlje
 • Naj omenimo tudi, da smo podizvajalci Slovenskih plinovodov za izgradnjo plinifikacije v Novi Gorici že od leta 1995. Za njih smo izvajali dvižne vode po stanovanjskih blokih in notranje plinske instalacije za ogrevanje stanovanj.


Naše podjetje ima dobro urejeno servisno službo v domačem kraju pa tudi po Sloveniji. Za vgrajene materiale – npr. kotle, bojlerje itd..nudimo rezervne dele sedem let od dneva prodaje; na izvedbo raznih instalacij ogervanja pa nudimo dve leti garancije.

nazaj